Cum obțin despăgubiri victimele accidentelor rutiere

0
80
Cum obțin despăgubiri victimele accidentelor rutiere

Victimele accidentelor rutiere care au suferit o leziune au dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul material și moral suferit. Asiguratorul de răspundere civilă auto RCA al șoferului vinovat de accident va participa la proces în calitatea sa de parte responsabilă civilmente și va fi obligat să achite daunele care cad în sarcina inculpatului.

Despăgubiri accidente rutiere

Victimele accidentelor rutiere se pot adresa asiguratorului RCA cu o cerere de despăgubiri prin care solicită repararea prejudiciului material și moral suferit, la care atașează documentele doveditoare. Societatea de asigurări are obligația legală de a formula o ofertă de despăgubire în termen de 30 de zile de la depunerea cererii. Este posibil ca societatea de asigurări să subevalueze prejudiciul suferit de victime sau chiar să nu răspundă în timp util. Pe cale judecătorească, victimele accidentelor rutiere au posibilitatea de a obține obligarea societății de asigurări la plata despăgubirilor.

Condiții pentru obținerea despăgubirilor

Pentru tragerea la răspundere civilă a persoanei vinovate de producerea accidentului trebuie să fie îndeplinite mai multe condiții în același timp. În primul rând trebuie să existe o faptă ilicită, cu autor clar. Apoi să existe un prejudiciu, adică victima să poată dovedi modul în care a fost afectată. Trebuie să existe un raport de cauzalitate între fapta comisă și prejudiciu, adică să se poată demonstra că leziunile victimei se datorează accidentului și nu altor cauze.

Colaborarea cu un cabinet de avocatură specializat pe despăgubiri accidente rutiere

Cabinetele de avocatură specializate în despăgubiri accidente rutiere vă ajută la pregătirea detaliată a dosarului în instanță. Avocatul va întocmi lista documentelor ce trebuie atașate dosarului, certificate medico-legale, acte medicale privind diagnosticul, rețete și chitanțe de cheltuieli. Pentru a cere despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a accidentelor auto este necesară formularea în eventualul proces penal a unei cereri de constituire parte civilă, in cazul in care va aflati in cadrul unui proces penal. Casele de avocatură oferă asistență juridică atât inculpaților cât și celor care au suferit prejudicii materiale și morale în urma accidentelor rutiere. Rolul unui avocat specializat în acest domeniu îl reprezintă obținerea unor despăgubiri corecte, care să reflecte cu adevărat prejudiciul suferit în urma accidentului.